Norma relacionada
Poland
Practice Relating to Rule 139. Respect for International Humanitarian Law
Section A. General
Poland’s Code of Honour of the Professional Soldier (2008), in the section entitled “A Professional Soldier in a Combat Situation”, states: “In a combat situation, [he] acts in accordance with the norms of international humanitarian law of armed conflicts.” 
Poland, Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia “Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”, published in the Official Gazette of the Ministry of National Defence, No. 5, Item 55, 26 March 2008.