القاعدة ذات الصلة
Romania
Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants
Section B. Attacks against combatants
Romania’s Soldiers’ Manual (1991) states that combatants must “fight only combatants”. 
Romania, Manualul Soldatului, Ghid de comportare în luptă, Asociaţia Română de Drept Umanitar (ARDU), 1991, p. 4.