القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 147. Reprisals against Protected Objects
Section F. Works and installations containing dangerous forces
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states: “The laws of war prohibit reprisals against the following persons and objects: … buildings and installations containing dangerous forces (dams, dykes, nuclear power stations and similar)”. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 31(4).