القاعدة ذات الصلة
Romania
Practice Relating to Rule 70. Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering
Romania’s Soldier’s Manual (1991) states: “The rules of humanitarian law prohibit causing unnecessary losses and excessive suffering to the adversary.” 
Romania, Manualul Soldatului, Ghid de comportare în luptă, Asociaţia Română de Drept Umanitar (ARDU), 1991, p. 34.
In 1972, during a debate in the Sixth Committee of the UN General Assembly, Romania stated: “The prohibition of weapons that caused unnecessary suffering … was of primordial importance.” 
Romania, Statement before the Sixth Committee of the UN General Assembly, UN Doc. A/C.6/SR.1393, 12 December 1972, p. 501.
Upon signature of the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons, Romania affirmed “once again its decision to act, together with other States, to ensure the prohibition or restriction of all conventional weapons which are excessively injurious”. 
Romania, Declaration made upon signature of the Convention on Certain Conventional Weapons, 8 April 1982, § 5.