القاعدة ذات الصلة
Romania
Practice Relating to Rule 28. Medical Units
Romania’s Soldiers’ Manual requires respect for medical units. 
Romania, Manualul Soldatului, Ghid de comportare în luptă, Asociaţia Română de Drept Umanitar (ARDU), 1991, p. 32.
Romania’s Penal Code (1968) provides for the punishment of:
the total or partial destruction of objects marked with the regular distinctive emblem, such as:
a) buildings [and/or] any construction … that serves as hospitals,
c) medical equipment warehouses. 
Romania, Penal Code, 1968, Article 359.