القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 96. Hostage-Taking
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) forbids civilian hostage-taking. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 253(3).
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Penal Code (1976), as amended in 2001, provides that hostage-taking is a war crime. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, Article 142(1).
In 1991, in a document entitled “Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia”, the Ministry of Defence of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia included the following example: “Taking hostages among wives and children of YPA [Yugoslav People’s Army] soldiers, they brought them in front of barracks and forced them to call upon their husbands and fathers to surrender.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Ministry of Defence, Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia, 10 July 1991, § 1(v).