القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 74. Chemical Weapons
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) prohibits the use of chemical agents such as asphyxiating and poisonous gases. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 99.
Under the Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Penal Code (1976), as amended in 2001, the use of, or the order to use, “means or methods of combat prohibited under the rules of international law, during a war or an armed conflict” is a war crime. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, Article 148(1).
The commentary on this provision specifies: “The following weapons and means of combat are considered to be prohibited: … war gases.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, commentary on Article 148(1).
In 1977, during a debate in the First Committee of the UN General Assembly, the Socialist Federal Republic of Yugoslavia supported a complete ban on chemical weapons. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Statement before the First Committee of the UN General Assembly, UN Doc. A/C.1/32/PV.13, 29 September 1977, p. 62.