القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 67. Inviolability of Parlementaires
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) provides: “The party that receives a parlementaire does not need to cease fire in the direction of the parlementaire’s arrival, but must not fire on the parlementaire and his escort.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 124.
The manual adds: “A parlementaire and the persons in his escort are entitled to total inviolability. During the execution of the duty of parlementaire, they cannot be kept as prisoners of war.” 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 129.
Under the Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Penal Code (1976), as amended in 2001, whoever “insults, harasses or detains a parlementaire or his escort or prevents their return, or who violates their immunity” commits a war crime. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, Article 149.