القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 48. Attacks against Persons Parachuting from an Aircraft in Distress
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) prohibits attacking persons parachuting from an enemy aircraft in distress and refraining from hostile acts, but specifies that this prohibition “does not apply to airborne invasion, not even when some of the aircraft are damaged before reaching the target area of invasion”. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 69.