القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 28. Medical Units
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) restates Article 19 of the 1949 Geneva Convention I and extends the protection of military medical units to civilian medical establishments. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, §§ 169 and 195; see also § 82 (conduct of hostilities).
The manual also restates Articles 21–22 of the 1949 Geneva Convention I. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, §§ 170–171.
Under the Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Penal Code (1976), as amended in 2001, “the launching of an attack on facilities that are specifically protected under international law” is a war crime. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Penal Code, 1976, as amended in 2001, Article 143.
Order No. 579 issued in 1991 by the Chief of General Staff of the Yugoslav People’s Army (YPA) provides:
Any attack on … protected objects (… medical facilities, etc.) is strictly prohibited, except when these objects are used to launch attacks on YPA units. In such cases, the commanding officer in charge shall, before opening fire, warn the opposing side in an appropriate manner to stop fire and vacate the objects in question. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Chief of General Staff of the Yugoslav People’s Army, Political Department, Order No. 579, 14 October 1991, § 3.