القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 25. Medical Personnel
Section B. Equipment of medical personnel with light individual weapons
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) provides that military medical personnel may carry light weapons for their self-defence. Such personnel is authorized to engage in armed resistance against enemy armed forces directly and deliberately attacking, in spite of warning, and against marauders. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, §§ 171–172.