القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 21. Target Selection
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) provides that if there is a choice between several military objectives for obtaining the same military advantage, military commanders must select the one which represents the least potential risk for the civilian population, “provided this does not particularly increase the danger to members of the armed forces undertaking the attack”. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 72(3).