القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 18. Assessment of the Effects of Attacks
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states that “an attack undertaken with disproportionate means on a military objective of lesser importance in an urban settlement, which would lead to big casualties among the civilian population, is contrary to the international law of war”. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 72(2).