القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 109. Search for, Collection and Evacuation of the Wounded, Sick and Shipwrecked
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) provides:
At all times and especially after an engagement, all necessary measures shall be taken without delay to search for and collect the wounded and sick.
Whenever circumstances permit, a cease-fire may be arranged in order to collect, exchange or transport wounded and sick left on the battlefield. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 164.
The manual further provides:
At all times and especially after an engagement, all appropriate measures shall be taken without delay to … transport [the wounded and sick] to appropriate medical units … A cease-fire may be arranged in order to … transport wounded and sick left on the battlefield. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 164.