القاعدة ذات الصلة
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of
Practice Relating to Rule 107. Spies
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) provides a definition of spies similar to that contained in Article 29 of the 1907 Hague Regulations. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, § 109.
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia’s Military Manual (1988) states that spies caught in the act cannot be punished without previous trial, but spies who rejoin their army and are subsequently caught must be treated as prisoners of war and incur no responsibility for their previous acts of espionage. 
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of, Propisi o Primeri Pravila Medjunarodnog Ratnog Prava u Oruzanim Snagama SFRJ, PrU-2, Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu (Pravna Uprava), 1988, §§ 111–112.