National Implementation of IHL
Cluster munitions Act , 2008
LOV 2009-05-15 nr 28: Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

15.05.2009
01.08.2010
Yes
http://www.lovdata.no/all/hl-20090515-028.html  (last accessed on 22.05.2013)

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 6 KB Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon.pdf