National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Law No. 7624, on the Adhesion of Albania to the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, 1992
Ligj nr. 7624, datë 14.10.1992, për aderimin në Protokollet shtesë të Konventës së Gjenevës të vitit 1949

14.10.1992
14.10.1992
Yes
http://ww.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj%20Nr%207624%20Dat%C3%AB%2014-10-1992.htm (last accessed on 07.12.2011)

Summary
Adhesion of Albania to the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 27 KB LOI NR. 7624 de 14.10.1992.pdf
application/pdf 7 KB Law No. 7624, of 14.10.1992.pdf