National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, 2002
Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció, conclòs a Ginebra el 3 de setembre de 1992 i obert a signatura a París el 13 de gener de 1993, 20 de novembre del 2002

20.11.2002
20.11.2002
Yes
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Any 14, núm. 88, 20 de novembre del 2002, p. 2678-2751; http://www.bopa.ad/bopa/2002/bop14088.pdf (last accessed on 18.08.2011)

Summary
With this law, Andorra acceded to the Convention on Chemical Weapons and integrated it in its domestic legal order. In particular, Chapter IV establishes relevant sanctions and provides for the authority in charge of general control of weapons.

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 62 KB Andorra - Implementation of the Convention on the Chemical Weapons, 2002 [Cat].pdf