National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Decision No. 269, date 25.05.2000 on Prohibition of the use, storage, production and transfer of antipersonnel mines and their destruction

Vendim nr. 269, datë 25.5.2000, për ndalimin e përdorimit, magazinimit, prodhimit e të transferimit të minave kundër personit dhe shkatërrimit të tyre

25.05.2000
Yes
http://qpz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2000/PDF-2000/15-2000.pdf (last accessed on 05.12.2011)

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 50 KB Decision No. 269.pdf
application/pdf 281 KB Vendim nr. 269.pdf