National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Law No.8290, on the use of firearms, 1998
Ligj nr.8290, datë 24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit

24.02.1998
Yes
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj%20Nr%208290%20Dat%C3%AB%2024-02-1998.htm (last accessed on 07.12.2011)

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 16 KB Ligj Nr. 8290.pdf
application/pdf 123 KB Law No. 8290.pdf