National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Law Nr. 9048, Date 07.04.2003, "For the Cultural Heritage"
Ligj nr. 9048, datë 07.04.2003, për trashëgiminë kulturore

07.04.2003
Yes
http://www.icaa.org.al/Anglisht/lIGJI+ANGLISHT.pdf (last accessed on 08.12.2011)

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 77 KB Law No. 9048.pdf
application/pdf 67 KB Ligji nr. 90 48.pdf