National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Albanian Red Cross Act, 1994
Ligj nr. 7864, datë 29.9.1994, për Kryqin e Kuq Shqiptar

29.09.1994
Yes
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 15, nëntor 1994, p. 688-689

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 54 KB Loi No7864.pdf
application/pdf 133 KB Ligj No7864.pdf