National Implementation of IHL
  • Print page
  • Disclaimer
Law No. 7865 of 29.09.1994 on the protection of the emblem and the name of the red cross
Ligj nr. 7865, datë 29.9.1994, për mbrojtjen e emblemës dhe të emrit të Kryqit të Kuq

29.09.1994
02.11.1994
Yes
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 15, nëntor 1994, p. 690-691

Document
File TypeSizeFile Name
application/pdf 167 KB Ligj No 7865.pdf
application/pdf 77 KB Loi No 7865.pdf